Duurzaam terrein

De term duurzaamheid heeft een brede betekenis en de definitie beperkt zich niet alleen tot milieu en natuur maar bestrijkt de gehele leefomgeving.

Ook voor dit plan is nagedacht om het terrein en de bebouwing duurzaam in te richten:

  • De woonunits kunnen na de gebruiksperiode aan de Julianalaan worden verwijderd en elders ingezet worden als woonruimte;
  • Het landschappelijke ontwerp versterkt de ecologische waarden ondermeer door toepassing van een wadi voor opvang van het hemelwater;
  • De terrein verlichting zal worden voorzien van ledverlichting die de paden op het terrein zal verlichten;
  • Door het terrein te voorzien van een fietsenstalling wordt het fietsgebruik mogelijk gemaakt en bevorderd het met name voor de korte afstanden een alternatief geboden voor het autogebruik door snelle en aantrekkelijke fietsroutes van Drielanden naar Ermelo.
  • Het landweggetje welke de entree naar het terrein vormt wordt in een half verharding uitgevoerd en versterken het landschappelijke karakter van de ontwikkeling. De parkeerplaatsen op eigen terrein zijn voorzien van graskeien waardoor de groene uitstraling versterkt wordt.
  • Langs de randen van het project worden houtsingels en beukhagen gemaakt.
  • Op het terrein blijven de evt. aanwezig bomen gehandhaafd en worden een aantal bomen bijgepland.
  • Het overige terrein zal als kruidenrijk grasland ingericht worden.