Project

Wat
De Proeftuin aan de Julianalaan 116 in Ermelo is een tijdelijk woonproject voor de duur van 15 jaar. Het is bestemd voor kwetsbare jongeren tussen 18 en 27 jaar, die de laatste stap naar zelfstandig wonen binnen 2 jaar kunnen maken. Er worden op de locatie twee woongebouwen gerealiseerd met in totaal 15 kleine zelfstandige woonaccommodaties. De woningen in deze bijzondere woonvorm zijn bedoeld als doorstroomlocatie voor de jongeren. Tijdens het verblijf staan training, ondersteuning en begeleiding bij het opdoen van woonvaardigheden en het participeren in de maatschappij centraal. Er komt 24 uurs zorg en beschikbaarheid, zodat er altijd hulp en begeleiding is. Na maximaal twee jaar stromen de jongvolwassenen door naar een eigen woning in de wijk.

Kleine zelfstandige wooneenheden
De jongeren wonen in kleine wooneenheden die in een tweetal in de vorm van kapschuren worden gebouwd. De zelfstandige wooneenheden zijn ieder ongeveer 30 m2 groot en passen goed bij het trainingsprogramma, gericht op de doorstroom naar zelfstandig wonen. Iedere woning heeft namelijk een eigen voordeur, eigen sanitair, keuken en nutsvoorzieningen. De jongeren huren zelf de woning. Dit past in de maatschappelijke ontwikkeling, waarbij de begeleidingsgelden niet aan huisvestingskosten worden besteed. Bovendien draagt het zelfstandig huren van de woonruimte bij aan de autonomie van de jongeren

De proeftuin is een samenwerking van acht partners.
De samenwerkingspartners willen kansen bieden aan gemotiveerde en trainbare jongeren tussen 18 en 27 jaar in de regio Ermelo. Er zijn in de regio nog niet veel plekken waar kwetsbare jongeren in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid een tussenstap kunnen maken voordat ze geheel zelfstandig gaan wonen. De Proeftuin Julianalaan wordt zo’n plek. De partners zijn twee zorginstellingen in de regio Noord-Veluwe:Ambulante Hulpverlening Midden Nederland en GGZ Centraal. Deze twee partijen hebben bij het ontwerpen van het concept voor de proeftuin samengewerkt met de grondeigenaar Lammert Bruining. Hij woont zelf vlakbij de locatie. Daarnaast is Vestaal Vastgoed betrokken als bouwadviseur die het ontwerp heeft gemaakt van de bijzondere woonvorm. Verder zijn de gemeente Ermelo als lokale gemeente en de gemeente Harderwijk als financier van de zorg betrokken bij het project. Ten slotte is het de intentie dat UWOON de woningen gaat bouwen en verhuren aan de jongvolwassenen.

Wie
De woningen in de Proeftuin aan de Julianalaan zijn bestemd voor jongeren  tussen 18 en 27 jaar, die te maken hebben met kwetsbaarheden zoals autisme, depressie of ADHD. Belangrijkste succesfactor is dat deze mensen hebben laten zien dat ze krachtig genoeg zijn om de stap naar zelfstandig wonen te maken. Veel van hen zijn al enige tijd in beeld bij de betrokken zorginstellingen die in de Proeftuin samenwerken. Ze hebben laten zien dat ze gemotiveerd zijn, om met training, coaching en begeleiding, door te ontwikkelen en te werken aan zelfstandigheid.

Doelen waaraan gewerkt wordt tijdens de tweejarige woonperiode:

  • Training gericht op zelfstandig wonen, opleiding, werk en maatschappelijke participatie;
  • Herstel- en ontwikkelingsgericht coachen, trainen en begeleiden. We gebruiken hedendaagse methodieken op basis van Evidence based Practice. Alle samenwerkende zorginstellingen hebben hier ruime ervaring mee.
  • De bewoners van de Proeftuin betalen hun eigen huurwoning.
  • Zorgen dat trainbare jonge mensen kunnen doorstromen naar meer zelfstandigheid ná een periode van beschermd wonen.
  • Effectief samenwerken met andere ketenpartners, kennisdelen en van elkaars expertise gebruik maken om zo optimale kwaliteit van hulpverlening te bieden.
  • Bewegen naar lichtere vormen van ondersteuning. Dus van beschermd wonen naar een doorstroomwoning in de Proeftuin en daarna naar zelfstandig wonen in de wijk, waar nodig met ambulante ondersteuning.
  • 24 uurs bereikbaarheid én beschikbaarheid te garanderen voor de bewoners in de Proeftuin en voor de buurt.
  • Begeleiding en ondersteuning bieden gericht op de eigen kracht van de bewoners van de Proeftuin, herstelgericht werken, het benutten van het sociale netwerksysteem en het verbeteren van de zelfredzaamheid.
  • Verbinding zoeken met de buurt door het organiseren van activiteiten.

Waar
De locatie Julianalaan 116 is gelegen in de zogenoemde ‘Driehoek’ en ligt in het noorden van de gemeente Ermelo tussen het bedrijventerrein ‘Veldzicht’, de woonwijk ‘Drielanden’ in de gemeente Harderwijk en de bosrijke zone van zorginstellingen in het zuiden. ‘De Driehoek’ wordt begrensd door de spoorlijn in het oosten, de Julianalaan in het zuidwesten en de Fokko Kortlanglaan in het noordwesten. Binnen “de Driehoek” ligt een kleiner gebied dat door de initiatiefnemers “de Kleine Driehoek” wordt genoemd. Dit is gelegen in het zuidelijke deel van ‘De Driehoek’  aan de Julianalaan en de Oude Nijkerkerweg. “De Kleine Driehoek heeft een oppervlakte/ omvang van ruim 4,3 ha. 

Het perceel aan de Julianalaan 116 bevat een woonhuis met daarachter gelegen gronden met een agrarische bestemming en deels bestemd als gronden voor maatschappelijke voorzieningen. Het doel is om de Proeftuin op het perceel rechts achter de woning te bouwen. 

De bewoners en de buurt
We hechten er veel belang aan dat de Proeftuin een bijdrage levert aan de buurt. En dat er een verbinding ontstaat met de buurt. We stimuleren de bewoners van de Proeftuin daarom om deel te nemen aan buurtactiviteiten of hierin zelf initiatieven te ontplooien. In het (verbindende) contact met de buurt zou een woonconsulent een rol kunnen spelen. Vanuit de samenwerkende organisaties is er een aanspreekpunt voor de buurt en 24/7 bereikbaarheid.