Samenwerking

De proeftuin Julianalaan wordt gerealiseerd door een samenwerkingsverband organisaties. Het gaat om twee maatschappelijke organisaties, de grondeigenaar, een woningcorporatie en een vastgoedadviseur, die samen met de gemeente Ermelo en Harderwijk het project hebben bedacht en uitvoeren. Op deze pagina stellen zij zich voor en vertellen ze kort op welke manier ze bij het project betrokken zijn of welke bijdrage ze leveren.

Hallo, ik ben Bas-Jan Stoute werkzaam voor GGZ Centraal als hoofdbedrijfsvoering. Als zorgpartner ben ik betrokken bij proeftuin Julianalaan. Belangrijke waarden in mijn dagelijks leven en zeker ook bij het opzetten van deze proeftuin zijn voor mij:

  • Er kunnen zijn voor de ander;
  • Authenticiteit;
  • ‘Samen kom je verder dan alleen’ belangrijke waarden.

In samenwerking met u, gemeente Ermelo, U-woon en collega zorgpartners geloof ik in het slagen van deze proeftuin.

Mijn naam is Frank de Bruin. Als Senior Planontwikkelaar bij Woningcorporatie UWOON werk ik mee aan de realisatie van de proeftuin. UWOON heeft de intentie om de woningen te verhuren. Een mooi project waarbij we hopelijk in de toekomst een passende woonplek kunnen bieden aan deze jonge huurders.

Hallo, mijn naam is Gerrit Huisman en ik ben als woonzorgmakelaar verbonden aan Proeftuin Julianalaan in Ermelo. Ik geloof in de kracht van jonge mensen en daarom inspireert dit project me enorm. Ik vind het mooi om in samenwerking met de partners uit ons samenwerkingsverband, omwonenden en last but not least met de toekomstige bewoners zelf, vorm te geven aan dit innovatieve woonconcept.

Dag, mijn naam is Lammert Bruining, als eigenaar van het terrein ben ik blij dat ik een bijdrage kan leveren aan dit project.
Het is mooi jonge mensen een perspectief te bieden en gewoon onderdeel te laten zijn van de maatschappij.
Zelfstandig wonen is daarbij een onlosmakelijk onderdeel.

Namens de gemeenten in de Noord Veluwe kan ik zeggen dat wij erg blij zijn met het initiatief proeftuin Julianalaan. Dat er kleine woningen komen voor jongvolwassenen waarin zij kunnen groeien is fantastisch. Hier is veel vraag naar en past dus meer dan goed bij de maatschappelijke vraag die er in de Noord Veluwe is. Het is ook mooi te zien en te merken hoe verschillende betrokkenen in gezamenlijkheid tot deze proeftuin zijn gekomen. Wij hebben er veel vertrouwen in dat vele jongvolwassenen hier een belangrijke (groei)stap kunnen gaan zetten.

De gemeente Ermelo verleent de vergunning voor dit initiatief. In de vergunningsprocedure worden belangen afgewogen en gekeken of de aanvraag voldoet aan de regels van het bestemmingsplan De Driehoek.

Het initiatief geeft uitvoering aan de doorontwikkeling sluitende aanpak 16- 27 jaar jeugd- en jongerenzorg. De doorontwikkeling is een onderdeel van het bestuurlijk speerpunt robuust sociaal domein.

Maurits Aalderink van Vestaal Vastgoed

  • Initiatie, ontwikkeling van vastgoedprojecten in de zorg en utiliteitsbouw;
  • Enthousiasmeren van stakeholders voor vastgoed initiatieven in de zorg.
  • Als ondernemer kijken naar bedrijfsvoering vraagstukken en de vastgoed aspecten.
  • Mijn passie is om vanuit mijn bouwtechnische/bedrijfskundige achtergrond diverse opdrachtgevers (met name in de zorg) oplossingen aan te dragen ter vernieuwing of verbetering van de exploitatie en het vastgoed.

Mijn naam is Lindy Brinkman en werk als intern adviseur bij Ambulante Hulpverlening Midden Nederland. 

Het is erg mooi om te zien hoe je door krachten en kennis te bundelen kan komen tot een gezamenlijk zorgaanbod waarmee we hopelijk aansluiten bij de wensen van de jongeren uit de regio.

Mijn naam is Erik van Malenstein, directeur bij Ambulante Hulpverlening Midden Nederland. 

Wij geloven erin dat we door samen te werken in de regio een bijdrage kunnen leveren aan innovatie van de zorg en hiermee streven naar optimale kwaliteit van dienstverlening.